Category mc²

Manhattan Projesi

Yakında… Reklamlar

Einstein’ın Mektubu

Einstein’ın bașkan Roosevelt’e 2 Ağustos 1939’da yazdığı mektuptur. Macar nükleer fizikçi Leo Szilard tarafından taslağı kaleme alınmıștır. Einstein’ı bilmeyenimiz yok. Bu büyük bilim insanı ve fizikçinin dönemin ABD bașkanı Roosevelt’e yazdığı bir mektuptan bahsetmek istiyoruz burada. Yine Tayyare’de Sinyor Fermi’nin katıldığı bölümde, Ted Turner da bu mektuptan bahsetmiștir. II.Dünya Savașı’nın atom bombası rekabetinin kızıștığı yıllar. […]

Niels Bhor

1885’de doğdu Bohr. Newton ve çağdașı Einstein gibi fiziğin önemli isimlerinden biridir. 1920 yıllarıyla birlikte fizikte altın çağ bașlamıștır. Özellikle « atom » ve “kuantum » üzerine yoğunlașan tartıșmalar, 1930’larla eșsiz teorilere sahne olmuștur. Danimarkalıların kahramanlarından, kuantum fizikçisi Niels Bhor’a ayırdık ilk köșeyi… Niels Bohr adı, 1913 yılındaki kuantum kuramıyla duyuldu. Bu kuram spektroskopi biliminin atomik temelidir. Burada […]